Swaminarayan Shubh Sanskar Sanstha
Satsang Hall Inauguration

Venue: Swaminarayan Shubh Sanskar Sanstha Hall
69-07 49th Avenue
Woodside, NY  11377

Photos:

Day 1 (July 5, 2013 Friday)

Day 2 (July 6, 2013 Saturday)

Day 3 (July 7, 2013 Sunday)